Kurzy venované práci s nadanými žiakmi.

Online kurz zaoberajúci sa špeciálnou teóriou relativity podľa knihy Fyzika priestoročasu od Edwina F. Taylora a Johna Archibalda Wheelera.

Kurz venovaný príprave žiakov na riešenie úloh fyzikálnej olympiády.

Kurz pre žiakov ZŠ Hrnčiarska, ktorí sa zúčastnia na hodine fyziky na našom gymnáziu.