Voliteľný kurz fyziky vo štvrtom ročníku na ktorom sa dopĺňa učivo potrebné na maturitnú skúšku. Vhodný pre maturantov.