Krajské kolo fyzikálnej olympiády kat. A

Krajské kolo fyzikálnej olympiády kat. A

by Slavomír Tuleja -
Number of replies: 0

Vo štvrtok 9. 2. 2017 sme sa zúčastnili na krajskom kole fyzikálnej olympiády kategórie A, ktorá je určená pre štvrtákov a predstavuje najnáročnejšiu kategóriu tejto súťaže. Úlohy v tejto kategórii môžu pokrývať celý rozsah učiva strednej školy s presahom do učiva vysokej školy. Na súťaži, ktorú usporiadalo bardejovské Gymnázium Leonarda Stöckela, nás reprezentovali dvaja žiaci: Daniela Pittnerová (IV.B) a Peter Belcák (IV.E). Daniela Pittnerová sa umiestnila na 1. mieste s vynikajúcim bodovým ziskom 36 b zo 40 b. Peter Belcák obsadil 2. miesto. Vďaka tomuto umiestneniu postupujú obaja naši žiaci do celoštátneho kola FO, ktoré sa uskutoční 6. – 9. 4. 2017 v Žiline. O náročnosti úloh fyzikálnej olympiády kat. A svedčí aj to, že celkovo sa súťaže v prešovskom kraji zúčastnili len 4 súťažiaci, ktorí dokázali pod vedením svojich vyučujúcich vyriešiť náročné úlohy domáceho kola a tak sa na túto súťaž kvalifikovať. Daniele a Petrovi srdečne blahoželáme a ďakujeme! Tu je výsledková listinazadania, a riešenia úloh