Celoštátne kolo FO v Žiline

Celoštátne kolo FO v Žiline

by Slavomír Tuleja -
Number of replies: 0

Tohtoročné celoštátne kolo 58. ročníka FO kategórie A sa uskutočnilo v dňoch 6. - 9. 4. 2017 v Žiline. Na celoštátne kolo postúpili úspešní riešitelia krajských kôl, ktoré sa uskutočnili 9. 2. 2017. Našu školu reprezentovali Daniela Pittnerová (IV.B) a Peter Belcák (IV.E).

V celoštátnom kole riešili súťažiaci dňa 7. 4. štyri teoretické úlohy (Gule na naklonenej rovine; Vysušujúci vietor; Mnohonásobný delič napätia; Rádiometrické datovanie) a dňa 8. 4. jednu experimentálnu úlohu (Kmity magnetky v magnetickom poli).

Po skončení riešenia teoretických úloh, ktoré prebehlo na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity, sa súťažiaci zúčastnili exkurzie na stavbe Tunela Višňové. Po skončení experimentálnej úlohy sa pre nich uskutočnila exkurzia na Budatínsky hrad. 

Daniela a Peter sa umiestnili s rovnakým počtom bodov na vynikajúcom 8. až 10. mieste medzi víťazmi súťaže. Obaja preto postupujú na výberové sústredenie desiatich víťazov súťaže, z ktorých sa na základe ďalšieho testovania vyberie 5 študentov, ktorí budú reprezentovať Slovenskú republiku na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde v Indonézii. Za reprezentáciu školy im srdečne ďakujeme a veríme, že účasť v tejto súťaži bude pre nich životnou skúsenosťou, na ktorej budú môcť stavať pri svojom ďalšom štúdiu na vysokej škole. 

Tu sú zadania a tu riešenia teoretických úloh. Tu je zadanie a riešenie experimentálnej úlohy. Tu je výsledková listina.