Krajské kolo fyzikálnej olympiády v kategóriách B, C a D

Krajské kolo fyzikálnej olympiády v kategóriách B, C a D

by Slavomír Tuleja -
Number of replies: 0

V stredu 10. 5. 2017 sa na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove uskutočnilo krajské kolo fyzikálnej olympiády v kategóriách B, C a D určených pre tretiakov, druhákov a prvákov gymnázií. Po úspešnom vypracovaní úloh domáceho kola na súťaž z našej školy postúpili v kategóriách C a D dvaja žiaci: Dominik Beňo (II.A) a Samuel Krempaský (I.B). 

Samuel Krempaský obsadil 4. miesto v kategórii D a zaradil sa tak medzi úspešných riešiteľov tejto kategórie. Dominik Beňo sa v kategórii C na 6. mieste zaradil medzi ďalších riešiteľov súťaže. Našim reprezentantom blahoželáme a ďakujeme im za reprezentáciu školy. Naša vďaka patrí aj Gymnáziu Leonarda Stöckela, ktoré zo sponzorských prostriedkov zabezpečilo pre účastníkov súťaže obed. Tu sú podrobné výsledkové listiny a tu zadania a riešenia úloh.